Analyzátor SMY 133

Analyzátor SMY 133

Digitální panelový měřicí přístroj 3-fázový, PQ-S, barevný LCD displej 320×200, 96×96 mm

Popis

Digitální panelový měřicí přístroj 3-fázový, PQ-S, barevný LCD displej 320×200, 96×96 mm

SMY 133 představuje plnohodnotný panelový multimetr a dataloger s výborně čitelným displejem a vestavěným čtyř- či šesti-kvadrantním elektroměrem pro velmi přesné podružné měření. Přístroj měří a záznamenává  hodnoty fázových a sdružených napětí, proudů, činných a jalových výkonů, účiníku a až 50-ti harmonických složek napětí a proudu včetně harmonického zkreslení. Lze jej doplnit o modul měření kvality elektrické energie třídy S (meziharmonické, flicker, napěťové události), záznamník přechodových jevů a záznam a vyhodnocování telegramů HDO.

Lze s ním měřit v jednofázových a třífázových sítích NN, VNVVN: podporuje všechny varianty zapojení napřímo, či s využitím napěťových i proudových měřících traf. Přístroj je možné využít také pro měření proudu prostřednictvím pružných Rogowského snímačů. Ve variantě SMY-BXSMY-CX jej lze používat i jako přenosný analyzátor.

Volitelně lze přístrojem ovládat další zařízení prostřednictvím reléových a digitálních/pulzních výstupů nebo čítat pulzy jiného měřidla. Komunikační rozhraní USB a volitelná seriová linka nebo Ethernet umožňuje snadnou správu a odečty archivů prostřednictvím aplikace ENVIS. V kombinaci se systémovou službou ENVIS.Online je možné periodicky stahovat a ukládat měřené hodnoty do SQL databáze na Vašem PC k dalšímu zpracování.