Digitální panelový multimetr PLA33

Úvodní stránka/Panelové měřící přístroje/Digitální panelový multimetr PLA33

Digitální panelový multimetr PLA33

Analyzátor elektrické sítě PLA33 je určen pro přesné měření parametrů třífázových nebo jednofázových sítí NN nebo VN.

Popis

Analyzátor elektrické sítě PLA33 je určen pro přesné měření parametrů třífázových nebo jednofázových sítí NN nebo VN. Pro komunikaci s nadřazeným systém je přístroj vybaven rozhraním RS485. K ovládání či sběru dat z okolních zařízení je přístroj vybaven dvěma digitálními vstupy / výstupy.

  • Metodika měření dle ČSN EN 61000-4-30
  • 3 napěťové a 3 proudové vstupy
  • Vzorkovací frekvence 6.4 kHz
  • Komunikační rozhraní RS485
  • 2 digitální vstupy / výstupy
  • Paměť pro měřená data 512MB
  • Panelové provedení 96x96mm
  • Volně dostupný software pro snadnou konfiguraci a správu přístrojů