Multimetr SML 33 / SMM 33

Multimetr SML 33 / SMM 33

Panelový měřicí přístrojdigitální multimetr bez vnitřní paměti, s volitelnou funkcí dálkového odečtu.

Popis

Panelový měřicí přístrojdigitální multimetr bez vnitřní paměti, s volitelnou funkcí dálkového odečtu.

Přístroje jsou určeny pro měření a sledování sdružených a fázových napětí, proudů, činných a jalových výkonů, účiníků, THD napětí a proudů a frekvence v jednofázových i trojfázových sítích NN, VN, VVN. Dále umožňují i informativní měření teploty v rozváděči pomocí zabudovaného čidla teploty.

Přístroje lze prostřednictvím vzdálené komunikační linky RS485 nebo Ethernet připojit ke vzdálenému řídicímu systému. Přístroj podporuje vizualizaci dat prostřednictvím aplikace ENVIS a také podporuje protokol ModBus TCP resp. ModBus RTU. Přístroj neobsahuje elektroměr – pro aplikace s nutností sledování spotřeby energií je vhodnější kombinovaný měřicí přístroj a chytrý elektroměr SML 133 nebo kombinované převodníky PA 144, 118 a analyzátor SMC 144 resp. 118.