Použití

Jsou ideálním řešením pro instalace s velkým množstvím jednofázových a třífázových zátěží vytvářejících harmonické, jako jsou počítače, jednotky UPS, světla, zdvihací zařízení, klimatizační systémy s pohony s proměnnými otáčkami atd.

Mohou být také použity v instalacích, které vyžadují dobrou kvalitu energie za účelem zvýšení efektivity výroby a zlepšení kontinuity dodávek do systému.

Konstrukce, vlastnosti

Víceúrovňové aktivní filtry AFQm umístěné na podlaze jsou nejkompletnějším řešením pro problémy s kvalitou energie ve třífázových průmyslových, komerčních nebo servisních instalacích způsobených přítomností vyšších harmonických složek a spotřebou jalového
výkonu. Do aktivních filtrů skříňového typu byly implementovány tyto vlastnosti a funkce:

  • Filtrační kapacita na modul 100 A, kapacita na filtr mezi 100 A až 400 A
  • Filtry rozšiřitelné o malé stojanové moduly
  • Rozsah pro instalace se 3 vodiči (model 3W) nebo 4 vodiči (model 4W)
  • Víceúrovňové napětí a duální frekvence (50/60 Hz)
  • Snížení proudových harmonických až na padesátou harmonickou (2 500 Hz)
  • Výběr harmonických kmitočtů, které mají být filtrovány pro maximální účinnost filtru
  • Korekce účiníku induktivní i kapacitní
  • Proudové mezifázové vyvážení, zlepšení spotřeby v nulovém vodiči (4W model)
  • Pokud jsou vyžadovány vyšší možnosti filtrování, lze systém rozšířit pomocí paralelně zapojených modulů AFQm (všechny filtry / moduly musí být stejného 3 nebo 4vodičového typu)

Technické vlastnosti

Elektrické vlastnosti
Jmenovité napětí 4 vodiče (4W) 3P+N: 230…400 V fáze-fáze ±10 %
3 vodiče (3W) 3P: 230…480 V fáze-fáze ±10 %
Frekvence 50/60 Hz ± 5 %
Maximální THD 25%
Výkon Modely 100 A 200 A 300 A 400 A
Maximální výkon 4W (400V) 69 000 VA 138 000 VA 207 000 W 276 000 VA
3W (480V) 76 300 VA 152 600 VA 228 900 W 305 200 VA
Průměrná účinnost > 97,2% > 97,2% > 97,2% > 97,2%
Maximální proud (fáze) 100 A (rms) 200 A (rms) 300 A (rms) 400 A (rms)
Maximální proud (fáze) 300 A (rms) 600 A (rms) 900 A (rms) 1200 A (rms)