Měření a analýza sítě NN (do 1000V) všem odběratelům elektrické energie (typ A, B, C, D) kompletní analýza odběru pomocí analyzátoru kvality el. energie, který měří parametry el. sítě (např. U, I, P, Q, cos, THD, nesymetrie).

Pomocí analyzátoru C.A.8334B Chauvin Arnoux provádíme:

 • měření činnosti kompenzačního zařízení
 • měření parametrů 3f. sítě

 • měření výskytu vyšších harmonických
 • měření celkového odběru odběratele
 • měření pro optimalizaci 1/4 hodinového tech. maxima
 • měření toků činné a jalové energie
 • měření nesymetrií
 • měření flickru (krátkodobé poklesy napětí)

Na základě měření Vám zpracujeme protokol z naměřených hodnot, na jeho základě navrhneme optimální řešení s ohledem na technickou úroveň zařízení a návratnost investice. V případě Vašeho zájmu dodáme, instalujeme a provedeme:

 • instalaci vhodného kompenzační zařízení, tj. požadovaný výkon zaručující optimální vykompenzování, velikost jednotlivých stupňů, se spínáním pomocí stykačů nebo tyristorů

 • vhodné filtrační kompenzační zařízení, tj. kompenzační zařízení k odsávání vyšších harmonických

 • vhodnou optimalizaci spotřeby el. energie a hlídač 1/4 maxima, tj. snížení nákladů za el. energii a tím i nemalé úspory finančních prostředků vlivem regulace elektrických spotřebičů sledování odběrů W, KVAr, cos Fí, kWh, kVArh, s případným návrhem výhodnější sazby pro odběratele

 • rekonstrukce kompenzačních rozváděčů nebo částečné opravy, tj. výměny regulátorů RQ5, WOR, NOVAR atd. výměny vadných kondenzátorů, stykačů, pojistek a jiné opravy rozvaděčů