Kondenzátory NN

Úvodní stránka/Kondenzátory NN
Kondenzátory NN2020-10-29T12:19:21+01:00

Použití

Kondenzátory jsou určeny pro individuální, skupinovou nebo centrální kompenzaci jalového induktivního výkonu v sítích nízkého napětí. Důvodem použití kompenzace jalového výkonu je efektivnější využití el. rozvodné soustavy a v neposlední řadě eliminace penalizace ze strany dodavatele el. energie.

Konstrukce, vlastnosti

Polypropylénová fólie MKP s nízkým ztrátovým činitelem (do 0,2W/kVAr), ze které je kompenzační kondenzátor navinut je samo-regenerační (samo-hojitelná), což vede k vysoké životnostispolehlivosti kondenzátoru. Fólie je umístěna ve válcové hliníkové nádobě, která je vyplněna dielektrikem inertním plynem N2, který je ekologicky nezávadný stejně jako veškeré materiály použité při výrobě. K připojení vodičů slouží patentovaná svorkovnice v krytí IP 20, lze navýšit pomocí plastového krytu na IP 54. Na dně válcové nádoby je umístěn uzemňovací šroub M12.

Bezpečnost kondenzátoru

Nádoba kondenzátoru je chráněna proti roztržení přetlakovou pojistkou. V případě přetížení, stárnutí nebo na konci vlastní životnosti kondenzátoru může dojít k nadměrnému zvýšení teploty a vývinu plynu uvnitř kondenzátoru. Zareagování pojistky zajistí přerušení galvanického spojení svitku a patice, tím dojde k bezpečnému odpojení kondenzátoru od sítě.

Vybíjecí odpor, který je nedílnou součástí kondenzátoru, zajišťuje bezpečný pokles napětí na bezpečnou hodnotu 50V do 60s dle ČSN 33 30 80. Tím je zajištěna bezpečnost obsluhy při údržbě a stykač nespíná nabitý kondenzátor.

Tabulka hodnot kompenzačních kondenzátorů

Kapacita Hmotnost Rozměr Typ 230 V 380 V  400V 415 V  440V 230 V 380 V  400V 440V
µF Kg mm 50 Hz 60 Hz
KVAr KVAr
3 x 6,7 0,4 50 x 175 D 1
3 x 9,6 0,4 50 x 176 D 1,5 1,75
3 x 14 0,4 50 x 176 D 2 2,5
3 x 17 0,4 50 x 176 D 0,83 2,5 3,12 1 3,12 3,75
3 x 19,5 0,4 50 x 176 D 3 3,5 4,17
3 x 28 0,5 60 x 176 D 4,17 5
3 x 34 0,6 65 x 176 D 1,67 5 6,25 2 6,25
3 x 42 0,9 75 x 176 D 6,25 7,5 7,5
3 x 50 0,9 75 x 176 D 2,5 7,5 3
3 x 57 0,9 85 x 176 D 8,3 10
3 x 68 1 75 x 230 L 10 12,5 12,5 15
3 x 82 1,3 85 x 230 L 12,5 13,3 15 13,3 15
3 x 100 1,5 95 x 230 L 15 16,6 18,3 16,6 22,5
3 x 111 1,5 95 x 230 L 16,6 20 20 25
3 x 137 1,7 100 x 230 L 20 25 25 30
3 x 166 2,1 116 x 230 L 25 30 30
3 x 199 2,6 116 x 280 L 30
  • Design D – vývod kondenzátoru je tvořen fastony, IP 00
  • Design L – vývod kondenzátoru je tvořen plastovou svorkovnicí se šrouby M5/TORX, IP 20

Doporučené dimenzování vodičů a jištění

Výkon Jmenovitý proud Doporučený průřez Jmen. proud pojistky
KVAr A mm2 A
5 7,2 2,5 16
6,25 8,6 4 16
10 14,4 4 25
12,5 18 6 32
15 21,6 6 40
20 28,8 10 50
25 36 10 63
30 43,2 16 80
40 57,6 25 100
50 72 35 125
60 86,4 35 160
70 101 70 200
80 115,4 70 200
100 144,3 95 250

Tabulka vybíjecích odporů

Napětí 3x400V Napětí 3x440V
Kapacita Výkon při 400V Přiřazený odpor Výkon při 440V Přiřazený odpor
µF kVAr kOhm kVAr kOhm
3 x 6,7 1 300 – drátěný – typ D
3 x 9,6 1,5 300 – drátěný – typ D 1,75 300 – drátěný – typ D
3 x 14 2 300 – drátěný – typ D 2,5 300 – drátěný – typ D
3 x 17 2,5 300 – drátěný – typ D 3,12 300 – drátěný – typ D
3 x 19,5 3 300 – drátěný – typ D 3,5 300 – drátěný – typ D
3 x 28 4,17 200 – drátěný – typ D 5 300 – drátěný – typ D
3 x 34 5 200 – drátěný – typ D 6,25 300 – drátěný – typ D
3 x 42 6,25 180 – drátěný – typ D 7,5 300 – drátěný – typ D
3 x 50 7,5 120 – drátěný – typ D
3 x 57 8,3 120 – drátěný – typ D 10 120 – drátěný – typ D
3 x 68 10 zabudován v patici kondenzátoru 12,5 zabudován v patici kondenzátoru
3 x 82 12,5 zabudován v patici kondenzátoru 15 zabudován v patici kondenzátoru
3 x 100 15 180 – plastový – typ L 18,3 180 – plastový – typ L
3 x 111 16,6 180 – plastový – typ L 20 180 – plastový – typ L
3 x 137 20 180 – plastový – typ L 25 180 – plastový – typ L
3 x 166 25 120 – plastový – typ L 30 180 – plastový – typ L
3 x 199 30 120 – plastový – typ L

Příslušenství kondenzátorů

  • Gumová krytka IP 54
  • Držák kondenzátoru pro uchycení k rámu
  • Vybíjecí odpor – zaručuje pokles napětí na 50V do 60s
  • Vybíjecí odpor rychlí – zkrátí vybíjecí čas na 4-10s podle typu kondenzátoru

Obchod