Pojistky2020-09-23T08:49:09+02:00

Použití

Nožové pojistky se používajíc pro ochranu elektrických zařízení a obvodů před poškozením nadměrným elektrickým proudem. Pojistkové vložky se vyznačují především vysokou vypínací schopností, vysokou omezovací schopností a nízkými hodnotami přepětí vzniklého během působení pojistkové vložky. Jsou vhodné pro použití v pojistkových spodcích a odpínačích.

Konstrukce, vlastnosti

  • gG pro jištění vedení, kabelů a dalších zařízení před přetížením a zkratem

  • gTr pro jištění distribučních transformátorů na sekundární straně

  • aM pro jištění motorů, nadproudových relé, stykačů a podobných přístrojů pouze před zkratem

Doporučené dimenzování vodičů a jištění

Výkon Jmenovitý proud Doporučený průřez Jmen. proud pojistky
KVAr A mm2 A
5 7,2 2,5 16
6,25 8,6 4 16
10 14,4 4 25
12,5 18 6 32
15 21,6 6 40
20 28,8 10 50
25 36 10 63
30 43,2 16 80
40 57,6 25 100
50 72 35 125
60 86,4 35 160
70 101 70 200
80 115,4 70 200
100 144,3 95 250

Obchod