Regulátory

Úvodní stránka/Regulátory
Regulátory2020-11-02T10:55:01+01:00

Použití

Regulátory jsou plně automatické přístroje, které monitorují stav rozvodné NN/VN sítě a na základě rychlýchpřesných výpočtů, připojují nebo odpojují jednotlivé kompenzační nebo dekompenzační stupně (kondenzátory, dekomp. tlumivky) pro dosažení požadovaného účiníku.

Regulace probíhá ve všech čtyřech kvadrantech a její rychlost je závislá jak na velikosti regulační odchylky, tak na její polaritě (překompenzování či  nedokompenzování). Připínání a odpínání kompenzačních stupňů je prováděno tak, aby optimální stav kompenzace byl dosažen jediným regulačním zásahem a minimálním počtem přepínaných stupňů. Přitom přístroj volí jednotlivé stupně s ohledem na jejich rovnoměrné zatěžování a přednostně připíná stupně, které byly odepnuty nejdéle a jejichž zbytkový náboj je tedy minimální.

Jsou určeny pro aplikace, které vyžadují vysokou přesnost regulace i při malém zatížení.

Konstrukce, vlastnosti

  • Panelové provedení 96x96mm, 144x144mm, nebo DIN lišta

  • Možnost klasické stykačové, rychlé polovodičové nebo hybridní kompenzační stupně

  • Automatické rozpoznávání připojení a detekce jednotlivých stupňů

  • Komunikační rozhraní Ethernet, RS485

  • Průběžná kontrola regulačních stupňů, vyřazení vadných stupňů a aktivace alarmu

  • Přesná a spolehlivá regulace účiníku i při vyšším harmonickém zkreslení napětí

Obchod