Regulátory

Úvodní stránka/Regulátory
Regulátory2020-08-17T19:39:40+02:00

Použití

Elektrická energie se výraznou mírou podílí na provozních nákladech každého podniku, každé. Vlivem vysokých cen za elektřinu z tohoto plyne velký zájem o efektivní a úsporné využití elektrické energie.

Firma DNA nabízí komplexní služby pro řešení těchto problémů. Na základě zhlédnutí charakteru provozu a odběru el. diagramu zdarma zpracujeme tzv. energetickou analýzu a technickoekonomické zhodnocení. Navrhneme vhodný regulační systém, pro regulaci elektrické energie.

Konstrukce, vlastnosti

Instalovaný přístroj synchronně s měřící soupravou energetických závodů načítá elektrickou práci v jednotlivých periodách a krátkodobým vypínáním vybraných spotřebičů reguluje úroveň odběru elektrické energie. Přesunem části špičkového odběru do další periody (čtvrthodiny) dosáhneme zprůměrování výkyvů odběrových špiček. Touto regulací se při vykonání stejné elektrické práce výrazně sníží průměrné náklady na 1 kWh, protože sjednané technické maximum tvoří 60 – 70% podílu celkové faktury za elektrickou energii.

  • Zabrání překročení sjednaného tech. maxima a tím i následné vysoké penalizaci
  • Možné smluvní snížení výše odběru
  • Umožňuje více využít sjednaný odběr

  • Kontrola 1/4hod maxima, průběhy odběrů

  • Diagnostika odběru na PC

  • 6/12/16 reléových výstupů

  • Interní paměť pro měřené hodnoty

Software

Přístroje jsou vybaveny rozhraním RS485. Pomocí softwaru lze regulátory parametrizovat a číst všechny naměřené hodnoty, které jsou průběžně ukládány do paměti regulátoru. Tím lze provést on-line vizualizaci odběru, zobrazit graficky historii odběru, sumarizovat do tabulek odběry dle zvoleného období, vytvořit zálohu konfigurace a další.

Obchod