Síťový přenos

Úvodní stránka/Síťový přenos
Síťový přenos2020-08-17T20:21:18+02:00

Použití

Zařízení je určeno k přenosu telemetrických binárních informací – povelů, signálů po síti nn. Systém přenáší data po síťi nn, na nosném kmitočtu 132,45 kHz. Zařízení vyhovuje normě ČSN EN 50065-1+A1 (33 3435) Dosah síťového přenosu je cca 1,5km (tato vzdálenost byla prakticky ověřena), v zaručených sítích -spínané zdroje, tyristorové měniče je dosah menší.

Vysílač PWMi 8VS

Má 8 binárních galvanicky oddělených vstupů. Paralelní vstupy vysílače se aktivují spínacím kontaktem nebo tranzistorem s otevřeným kolektorem, odpor aktivační smyčky má být menší než 1 kOhm. Stavy paralelních vstupů jsou opticky signalizovány žlutými LED diodami – vstupy 1-8 ,rovněž je signalizováno vysílání- TLG a přenos na lince 485-LNK.

Přijímač PWMi 4P

Základní verze systému tvoří 4-povelový přijímač s výstupy relé s přepínacími kontakty 250V/5A AC. Přijímač je možno dodávat ve verzi s interní akustickou signalizací poruchy přenosu. Režim přijímače se nastavuje přepínači DIP-4DIP-8. Stav výstupů je opticky signalizován LED diodami výstupy 1-4, příjem telegramu diodou TLG a porucha přenosu diodou POR.

Obchod